PARCS

Entry no. 32366

Orthophoto 23.04.2006, RGB, 12.5cm (RC30)

-
-
Orthophoto
orthophoto_20060423_12_5cm
\maindata\other_olig\images\orthophoto_20060423_12_5cm\gis_pub\orthophoto_20060423_12_5cm.gdb
WPZ_Z_OTHER.ORTHOPHOTO_20060423_12_5cm
Osterwalder, Lehmann Ingenieure und Geometer AG
File (digital)
2006
4
-

-
ID TITLE DATATYPE AUTHOR/OWNER YEAR
32369Metadaten Orthofotos OLIG AG Documentation Osterwalder, Lehmann Ingenieure und Geometer AG 2015