PARCS

Entry no. 32367

Orthophoto 07.04.2010, RGB, 10cm (UltraCamX)

-
-
Orthophoto
orthophoto_20100407_10cm
\maindata\other_olig\images\orthophoto_20100407_10cm\gis_pub\orthophoto_20100407_10cm.gdb
WPZ_Z_OTHER.ORTHOPHOTO_20100407_10cm
Osterwalder, Lehmann Ingenieure und Geometer AG
File (digital)
2010
4
-

-
ID TITLE DATATYPE AUTHOR/OWNER YEAR
32369Metadaten Orthofotos OLIG AG Documentation Osterwalder, Lehmann Ingenieure und Geometer AG 2015