PARCS

Entry no. 9540

Raster-Übersichtsplan Kanton Zürich 2008

-
-
-
GIS Cartographic Basemap
UEPLAN_5K_2008
maindata\cant_zh\103_ueplan_5k\gis_pub\103_ueplan_5k.gdb
A_CANT_ZH.UEPLAN_5K_2008
Kanton Zürich, Baudirektion, Amt für Raumentwicklung
File (digital)
2008
0
-

9582Raster-Übersichtsplan Kanton Zürich GIS Data Series Kanton Zürich, Baudirektion, ARE 1937
-